Var med och gör skillnad!
  Du kan hjälpa våra barn på olika sätt. Läs mer om hur du kan bidra.

  Vårt uppdrag

  Yaris uppdrag är att skapa möjligheter för socialt och ekonomiskt utsatta barn i Iran så att de kan slutföra sin utbildning och därmed få ett mer meningsfullt liv. Just nu arbetar vi med att expandera föreningen till att bli den största välgörenhetsorganisationen i sitt slag i regionen inom fem år med över 5 000 fadderbarn

  Donera månadsvis!
  Du kan bli fadder och stötta barnens utbildning månadsvis för bara 200kr / månad och barn.

  Donera!

  Betala för en hel utbildning!
  Du kan betala för hela den kvarvarande tiden till och med barnets examen för 2400kr / år kvar till examen för ett barn.

  Donera!

  Våra grundläggande principer

  100% direkt till barnen!

  En av Yaris grundläggande principer är att 100 % av din donation ska gå till barnen. Yaris administrativa kostnader bekostas av privata donationer, stiftelser och sponsorer.

  Transparens

  Vi tror starkt på att vårt arbete ska vara helt transparent. Därför finns all vår ekonomi och våra processer tillgängligt för dig att granska. Du kan till och med besöka våra styrelsemöten. Ju mer du engagerar dig, desto gladare blir vi. Vi har även ett 90-konto och granskas oberoende av svensk insamlingskontroll.

  Vi är drivna av statistik

  En av Yaris starka sidor är vår förmåga att kontinuerligt digitalisera våra processer så att vi enklare kan ta evidensbaserade beslut. Statistik och data kopplar samman allt och skapar bättre förutsättningar för vårt dagliga arbete - från betalning från våra faddrar och sponsorer till barnens individuella betyg. 

  Fördelningen över år

  Yaris 461 fadderbarn är i alla åldrar. I Grafen ovanför ser du hur dessa barn är fördelade över stadium i skolan.
  Låg- och mellanstadium (1-6)44%
  Högstadium (7-9)31%
  Gymnasium (10-12)25%

  Könsfördelning

  Riskerna med outbildade flickor utanför urbana områden är generellt högre än för pojkar. Därför arbetar vi aktivt med att försörja fler tjejer än pojkar i Yaris arbete. I grafen nedanför ser du hur könsfördelningen av våra fadderbarn ser ut.

  Male36%
  Female64%
  0

  Antal barn som får stöd från Yari månadsvis

  0
  Antal barn som kommer ta studenten närmsta perioden

  Vill du veta mer? Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

  Kontakta oss

  Föreningen Yari
  Box 10041
  750 10 Uppsala
  Sweden

  +46-(0)8-51760388
  info@yari.nu
  © Copyright 2017 . All Rights Reserved

  Search