OUR WORK2018-12-03T15:55:14+00:00

روش کار یاری

یاری برای کمک به کودکان تحت پوشش، ماهیانه مبلغی را در اختیار آنها میگذارد به شرطی که این دانش آموزان به صورت مستمر به مدرسه بروند و به تحصیلات خود ادامه دهند. تیم ما در ایران از طریق پیوندگرهای معتمد، ارتباط بسیار نزدیکی‌ با دانش آموزان، خانواده‌‌ها و مدارسشان دارند و نظارت می‌کنند تا ۱۰۰٪ کمک‌های مالی حامیان مستقیما به آنها برسد. در مورد تیم ما در ایران و چگونگی شناسایی کودکان نیازمند و ارزیابی حضور و پیشرفت آنها در مدرسه، از طریق صفحات زیر بیشتر بخوانید.

آمار و ارقام یاری

پیشرفت یاری

رویای ما این است که اطمینان حاصل کنیم همه کودکان توانایی تحصیل دارند. از سال ۱۹۹۹ما به هزاران دانش آموز برای اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه و شروع تحصیلات دانشگاهی از طریق رساندن ۱۰۰٪ کمک‌های مالی شما، یاری داده‌ایم.
ما همچنین از طریق ”Swedish Fundraising Control” و شرکت حسابداری مان ”PricewaterhouseCooperes”  اثبات کرده ایم که کلیه کمک‌های مالی شما به دست کودکان تحت حمایت بنیاد می‌رسد.
.

گستره فعالیت یاری

یاری در همه مناطق ایران فعال است. شرایط اقتصادی و تعداد پیوندگران موجود در هر منطقه در انتخاب این مناطق برای ما بسیار تعیین کننده است. این نقشه نشان میدهد ما در چه مناطقی فعال هستیم.

بنیاد یاری از روش‌های متفاوتی برای شناسایی و اولویت بندی کودکان نیازمند استفاده می‌کند. هر کودک تحت پوشش بنیاد یاری یک پیوندگر دارد و این پیوندگران مسئول چندین کودک به طور همزمان هستند و کلیه فعالیت‌های آنان تحت نظارت گروه هماهنگی‌ در تهران و استکهلم می‌باشد.

رایج ترین شیوه‌ی معرفی کودکان به یاری از طریق پیوندگران معتمد بنیاد است. آنها به شهرها و محله‌های فقیرنشین سرکشی‌ می‌کنند و کسانی را که نیاز مالی دارند و خانواده‌هایشان در قبال کمک مالی اجازه ادامه تحصیل به کودکان خود میدهند را شناسایی میکنند و به بنیاد معرفی می‌کنند.

چگونه کمک هزینه را توزیع می‌کنیم؟

دو بار در سال، گروه کمک رسانی به بررسی درآمد، رشد و سرمایه موجود در بنیاد می پردازد تا محاسبه و پیش بینی کند که قادر به حمایت از چند کودک تا پایان سال است. در کمک هزینه مالی که هر کودک دریافت می‌کند نیز، به دلیل تورم و افزایش هزینه های دیگر، تجدید نظر می شود. با این روند، اطمینان حاصل می‌کنیم که حمایت مالی بنیاد درست توزیع شده و به دست کودک تحت حمایت ما رسیده است و همچنین کنترلی بر ادامه تحصیل آن کودک در سال تحصیلی‌مورد نظر داریم.

هجدهمین جشنواره فیلم ایرانی دراستکهلم در تاریخ ۲۲ و ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸ برگزار شد.


 


Add Impact to Your Inbox
Find out what’s happening next by subscribing to our email list!

 
SUBSCRIBE
close-link
YARI EMAIL REGISTERATION
REGISTER
We respect your privacy.
close-link