اخبار یاری

News2018-12-03T15:43:28+00:00
312, 2018

مدارس بنیاد یاری در کرمانشاه افتتاح شدند

پاییز سال گذشته (۱۳۹۶خورشیدی) زلزله شدیدی بخش هایی از ایران و به ویژه استان کرمانشاه را لرزاند. بدون درنگ، ایرانیان بسیاری در سرتاسر جهان برای جمع آوری کمک های مردمی همگام شدند. ایرانیان سوئد و به ویژه کارآفرینان و بازرگانان جوان ایرانی هم در یک اقدام هماهنگ مبلغ ۸۰۰ هزار کرون برای کمک به آسیب دیدگان زلزله جمع‌ آوری کردند [...]

هجدهمین جشنواره فیلم ایرانی دراستکهلم در تاریخ ۲۲ و ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸ برگزار شد.


 


Add Impact to Your Inbox
Find out what’s happening next by subscribing to our email list!

 
SUBSCRIBE
close-link
YARI EMAIL REGISTERATION
REGISTER
We respect your privacy.
close-link