سوالات متداول

سوالات متداول2018-11-04T11:26:33+00:00

 در مورد بنیاد یاری

بنیاد یاری چیست؟2018-11-02T23:07:39+00:00

یاری یک سازمان خیریه است با این چشم انداز که همه دانش آموزان، صرف نظر از زمینه های اجتماعی و اقتصادی، باید فرصت وتوانایی تکمیل تحصیلات خود را داشته باشند.ما از طریق سازمان یاری به طور مستقیم با خانواده های آسیب دیده کار می کنیم، براین اساس که مستقیما با کمک های ماهانه هزینه مدرسه این دانش آموزان (دانش آموزان) را تامین می کنیم.تحقیقات نشان داده است که این روش (روش انتقال وجوه نقد (CCT))، یکی از موثرترین روش های خیریه است.

یاری چه کار می کند؟2018-11-02T23:10:53+00:00

یاری فرصت هایی را برای دانش آموزان با مشکلات مالی در ایران فراهم می کند تا به مدرسه رفته، فارغ التحصیل شوند و توانایی های خود به دست آوردند. این با کمک مالی ماهانه انجام می شود.

چند نفر در هیئت مدیره هستند؟
2018-11-02T23:17:35+00:00

امروز هیئت مدیره شامل نه عضو عادی و سه عضو علی البدل است. این ها توسط جلسه سالانه انتخاب می شوند که در آن همه اعضای انجمن حق رای دارند . در حال حاضر شش زن و سه مرد در هیئت مدیره وجود دارد، در سن بین  30تا 70 سال

چگونه هیئت انتخاب می شود؟
2018-11-02T23:20:45+00:00

این هیئت توسط اعضای انجمن در جلسه سالانه انتخاب شده و همه اعضا می توانند نامزد باشند.

چگونه می توان عضو انجمن شد؟
2018-11-02T23:22:00+00:00

هر کس می تواند با پرداخت هزینه عضویت 600 کرون در سال (می توانید آن را ماهیانه پرداخت کنید).عضو باشد. هزینه عضویت نیز به دانش آموزان پرداخت می شود.

آیا کسانی که با یاری کار می کنند حقوق دریافت می کنند؟
2018-11-02T23:23:40+00:00

همه، از جمله هیئت مدیره، بدون دریافت پول کار می کنند. از 25 مای 2018 ، یاری یک کارمند استخدام کرده است که عمدتا با ارتباطات  بنیاد یاری کار می کند.  حقوق این شخص توسط  مبالغ تامین شده از کارآفرینان پرداخت می شود.

.این اطمینان وجود دارد که همه کمک ها بطور100٪ به دانش آموزان نیازمند در ایران داده خواهد شد

چند نفر برای یاری در ایران کار می کنند؟2018-11-02T23:24:29+00:00

چهار نفر در گروه هماهنگی و 42 نفر به طور مستقیم با دانش آموزان کار می کنند.

گروه هماهنگی در ایران چه کسانی هستند؟2018-11-02T23:25:23+00:00

گروه هماهنگی در ایران گروهی  چهار نفره است که هماهنگی همه کارمندان محلی خود را (که با دانش آموزان ارتباط دارند ) را به عهده دارند. آنها مسول بررسی نمرات دانش آموزان، انجام نمونه گیری آماری برای بررسی چگونگی وضعیت دانش آموزان، توزیع وجوه نقد به عوامل و هدایت پروژه های بزرگ ما مانند ساختمان مدرسه در ایران هستند.

چه کسانی درایران رابط هستند؟2018-11-02T23:26:25+00:00

همکاران ما در محل داوطلبان با انگیزه هستند که بدون دریافت پول مستقیما با دانش آموزان ارتباط دارند. آنها مسول یک گروه 15 نفره از دانش آموزان هستند که وضعیت تحصیلی و حضور آنها در مدرسه را پیگیری و کمک هزینه را به خانواده ها پرداخت می کنند.

در مورد کمک شما برای آموزش و بچه های یاری در ایران

چگونه با دانش آموز و خانواده که حمایت میکنم ارتباط داشته باشم؟2018-11-03T23:46:00+00:00

شما می توانید با دانش اموز تحت حمایت خود و خانواده اش از طريق رابط مخصوص ارتیاط داشته باشید. هنگامی که شما حامی مالی می شوید،  می توانید تلفن و ایمیل رابط را دریافت کنید تا بتوانید به طور مستقیم با او تماس بگیرید. به یاد داشته باشید که آنها داوطلب هستند و مناطق روستایی ممکن است پوشش مخابراتی خوبی  نداشته باشند، اما اگر چندین بار سعی کرده اید وموفق به تماس نشدید، به ما در mc@yari.nuایمیل بزنید تا به شما در برقراری ارتباط کمک کنیم.

چند دانش آموز در حمایت یاری هستند؟ در آینده به چه تعداد دانش آموز کمک خواهید کرد؟2018-11-02T23:36:26+00:00

یاری امروزه 550 دانش آموز دانش آموزرا پشتیبانی می کند. درطی سال های کار یاری ما هزاران دانش آموز را کمک کرده ایم.

هدف ما این است که در سال 2023 هر ماه 5000 دانش آموز را حمایت کنیم.

فرایند حامی شدن دانش آموز تا دریافت کمک چگونه اتفاق می افتد؟2018-11-02T23:36:14+00:00

هنگامی که شما  یک حامی مالی می شوید، یک دانش آموز از لیست انتظار ما به شما تعلق می گیرد و دریافت پشتیبانی ماهانه از طریق یاری به این دانش آموز شروع می شود. و ما اطمینان می دهیم که دانش اموز واقعا به مدرسه می روند و تحصیل می کند.

آیا من یک “دانش آموز “را مشخص می کنم زمانی که به عنوان یک حامی مالی باشم؟2018-11-02T23:35:37+00:00

شما می توانید یک دانش آموز را از لیست انتظار ما مشخص کنید، و یا  ما دانش آموزی را انتخاب می کنیم که نیاز بیشتری به کمک شما دارد و یا در انتظار طولانی تری بوده است. شما همچنین می توانید درخواست های مربوط به سن، جنس یا دانش آموزی را از یک منطقه خاص در ایران درخواست کنید.

آیا اطلاعاتی در مورد “دانش آموزم” خواهم گرفت؟2018-11-03T21:11:45+00:00

بله هر 6 ماه شما خلاصه ای از نمرات  دانش آموز و فعالیتهای رابط ما را دریافت خواهید کرد.  شما همچنین می توانید در اولین جلسه به طور مستقیم با خانواده ،تحت نظارت ما، ارتباط برقرار کنید. پس از آن شما می توانید به عنوان یک حامی با خانواده دانش آموز تحت حمایت برای تماس ها و یا ملاقات خود برنامه ریزی کنید.  در صورت هر گونه بیماری یا افت تحصیلی، که بطور مداوم توسط ما بررسی می شود به شما اطلاع خواهیم داد.

چه کسی دانش آموز را در ایران انتخاب می کند؟
2018-11-03T21:13:06+00:00

در درجه اول رابطان محلی ما پس از یک تحقیق جامع یک دانش آموز دارای شرایط  دریافت کمک را پیشنهاد می دهند. یک  نظرسنجی توسط گروه هماهنگی یاری در تهران انجام می شود، دانش آموز مطابق معیارهای ما بررسی می شود، در لیست انتظار قرار گرفته و جستجو برای شروع یک حامی مالی آغاز می شود. هر عضو یاری همچنین حق دارد که خانواده ها و دانش آموز را پیشنهاد دهد تا مورد بررسی قرار گیرند، به شرطی که خودش مایل باشد که از دانش آموز پیشنهاد شده حمایت کند و سازمان  فرد رابطی را در منطقه انتخاب شده داشته باشند.

چگونه اولین دانش آموز برای کمک انتخاب می شود؟2018-11-03T21:13:57+00:00

یاری برای دانش آموز نیازمند لیست انتظار دارد، به طور کلی آنها براساس اینکه چه کسی بیشترین زمان انتظار را داشته دسته بندی شده اند، اما گاهی اوقات این نیاز می تواند خیلی بیشترازاین باشد که که دانش آموز را در لیست انتظار طولانی قرار دهیم.

چگونه می توانیم اطمینان کنیم که دانش آموز ها واقعا به مدرسه می روند؟2018-11-03T21:14:54+00:00

بررسی یاری که دانش آموز ها به طور مداوم به مدرسه می روند شامل چند بخش است
1.  بررسی سیستماتیک: تمام گواهینامه ها و نمرات دانش آموز دو بار در سال (در پایان دوره) جمع آوری می شود. همچنینرابط دانش آموزان بطور مستقیم با مدرسه مربوطه در ارتباط است تا اطمینان حاصل شود که دانش آموزها درکل سال تحصیلی در مدرسه حضور دارند.  این اطلاعات به سیستم اختصاصی فناوری اطلاعات ما وارد می شود، و درصورتی که نمرات دانش آموز کاهش یافته باشد به صورت خودکار مشخص می شود.  دلیل بررسی نمرات این است که تغییرات شدید منفی در نمرات نشان می دهد که چیزی به طور جدی اتفاق افتاده و خانواده نیاز به حمایت ما دارد.

  1. .با بررسی هایی که توسط کارکنان ما در ایران انجام می شود: سازمان مرکزی ما با تماس مستقیم با خانواده ها و دانش آموزان، بررسی خود را انجام می دهند.
    3. دیدارهای اعضای هیئت مدیره در محل: دانش آموز و خانواده ها را هنگامی که کسی از هیئت مدیره از ایران بازدید می کند، ملاقات می کنیم.
    4. کنترلهای دموکراتیک: به عنوان حامیان مالی شما می توانید با خانواده ها در تماس باشید، این به این معنی است که اگر مشکلی وجود داشته باشد شما می توانید فورا به ما اطلاع دهید. نکته اینکه ما جهت حفظ امنیت دانش آموزهمیشه در ابتدا با سرپرست دانش اموزان تماس برقرار می کنیم.

 درباره کمک ها و پرداخت ها

چگونه می توانید بگویید که 100 درصد از کمک من به دست دانش آموزان می رسد؟2018-11-03T21:17:36+00:00

ما تمام هزینه های دولت و هزینه های مشابه را از طریق کمک های مستقیم از کارآفرینان و افراد پرداخت می کنیم، بنابراین کمک مالی شما 100٪ به دانش اموزان می رسد.  ما دو بار در سال بررسی می کنیم که آیا میزان کمک ماهانه به دلیل نوسانات ارز یا تورم نیاز به تنظیم دارد.

چرا در میزان مبلغ اهدا شده و مبلغی که دانش اموز هر ماه دریافت می کند تفاوت وجود دارد؟
2018-11-03T21:18:41+00:00

تمام پول اهدا شده در صندوقی جمع آوری می شود و پس از آن بین دانش اموزان توزیع می شود. این  برای کمک به دانش آموزان بیشتر است، به عنوان مثال، هنگامی که چندین نفر مبلغ کمتری را می دهند، با آن مبلغ می توان به طور کلی به یک  دانش آموز کمک کرد.  دو بار در سال، ما بررسی می کنیم که آیا باید مبلغ کمک های مالی را (براساس تومان، پول رایج در ایران) افزایش دهیم یا یک بار کمک های اضافی بگیریم تا اطمینان حاصل شود که بعلت تورم قدرت خرید مایحتاج دانش آموزان کم نشده باشد. ما همچنین می توانیم تصمیم بگیریم که به دانش آموزان بیشتری کمک کنیم به جای اینکه مبلغ ماهیانه هر دانش آموز را به تومان افزایش دهیم.

بنیاد یاری با چه روشی انتقال پول به ایران را انجام می دهد؟
2018-11-03T21:21:48+00:00

ما با مبادله کنندگان ارزکار می کنیم که در سوئد کرون دریافت می کنند و مبلغ آن را به حساب مرکزی ما در ایران پرداخت می کنند. یاری این روند را با اداره نظارت مالی سوئد تضمین کرده است.

چه کسی از پرداخت ها در ایران محافظت می کند و چطور؟
2018-11-03T21:24:30+00:00

یاری سازمان خود را در ایران ساخته است تا اطمینان حاصل شود که هیچ ضرری پیش نخواهد آمد.  یک سازمان مرکزی در تهران  پرداخت ها را به 40 رابط محلی انجام میدهد که آنها کمک های دانش آموزان را به طور مستقیم به سرپرست آنها میدهد.  رابطان باید برای هر انتقال مالی به خانواده ها  به سازمان مرکزی یاری رسید ارایه کنند. علاوه بررسی های ما، یک سازمان غیردولتی مستقل(NGO)، این رسید ها را بررسی می کند.

چگونه می توانم بدانم ،به عنوان کسی که به یاری کمک می کند، که این پول به “دانش آموز” می رسد؟
2018-11-03T21:25:19+00:00

علاوه بر حامی مالی بودن، گواهی تحصیلی دانش آموز در هر سه ماهه را دریافت خواهید کرد و  شما همچنین می توانید مستقیما با خانواده ها تماس بگیرید و به طور خلاصه از آنها سوال کنید.

حساب 90 چیست؟
2018-11-03T21:26:02+00:00

حساب 90 حساب یا حساب جیرو یک حسابplusgiro یاbankgiro است که می تواند برای جمع آوری پول برای اهداف خیریه استفاده شود.  کنترل حساب های جیرو توسط کنترل جمع آوری سوئدی انجام می شود که همچنین بر استفاده از یک حساب نظارت می کند.هدف از حساب 90 ، اطمینان به عموم مردم است که پول برای هدف موردنظر صرف می شود. برای استفاده از یک حساب کاربری 90، باید از شرایط و مجموعه قوانین و مقررات  سوئد پیروی کنید.

فعالیت ها و همکاری با یاری

هجدهمین جشنواره فیلم ایرانی دراستکهلم در تاریخ ۲۲ و ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸ برگزار شد.


 


Add Impact to Your Inbox
Find out what’s happening next by subscribing to our email list!

 
SUBSCRIBE
close-link
YARI EMAIL REGISTERATION
REGISTER
We respect your privacy.
close-link