آیا می خواهید تاثیر گذار باشید؟
  شما در اینجا می توانید با فعالیت داوطلبانه و یا کمک های مالی خود، حامی یاری باشید.

  ماموریت یاری

  ماموریت انجمن یاری مقدور ساختن شرایط و شکستن چرخه ی فقر برای تحصیل کودکانی است که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی دچار محدودیت هستند. هدف ما در پنج سال آینده افزایش تعداد کودکان تحت حمایت یاری از ۵۰۰ به ۵۰۰۰ و تبدیل شدن به یکی از بزرگترین انجمن های خیریه در این زمینه در ایران می باشد.

  اصول اصلی عملیات ما

  ٪۱۰۰کمک به طور مستقیم به کودکان

  یکی از اصول اساسی یاری این است که ۱۰۰٪ از کمک های مالی مردمی به کودکان باید صرف کمک برای آموزش و پرورش و راهی برای خروج آنها از فقر باشد ،هزینه های اداری یاری توسط یک گروه از اهدا کنندگان خصوصی، بنیادها و حامیان مالی پشتیبانی می شود.

  شفافیت

  ما قویا معتقدیم که کار ما باید کاملا شفاف باشد، بنابراین تمام امور مالی و فرآیند ما در دسترس هستند ، شما حتی می توانید در جلسات هیئت مدیره به ما بپیوندید و شنونده باشید ، حضور بیشتر شما مایه خوشحالی ماست.

  اطلاعات محور

  اطلاعات همه ی روابط را دربر می گیرد و پایه گذار تصمیم گیری ها می شود. یکی از ارکان یاری توانایی ما به دیدن کارهای انجام شده در همه زمان ها از جمله اطلاعات در مورد اعضای ما، پرداخت حامیان مالی و نمرات فردی دانش آموزان تحت مراقبت ما است.

  توزیع بر اساس دوره های مختلف تحصیلی

  یاری 461 کودک را در تمام سنین پشتیبانی میکند ، شما می توانید در این نمودار توزیع کودکان را در دوره های تحصیلی ببینید.
  دبستان (1-6)44%
  راهنمایی(7-9)31%
  دبیرستان(10-12)25%

  توزیع بر اساس جنسیت

   خطرات برای دختران جوان بدون آموزش و پرورش به طور معمول در مناطق روستایی بالاتراز پسران است ، بنابراین یاری بطور فعالانه حامی دختران بیشتری می باشد . شما می توانید در نمودار توزیع جنسیتی را ببینید.

  پسر36%
  دختر64%
  0

  هم اکنون این تعداد کودک تحت کمک مالی یاری هستند.

  0

  کودک در این دوره با کمک یاری فارغ التحصیل شدند.

  Kontakta oss

  Föreningen Yari
  Box 10041
  750 10 Uppsala
  Sweden

  +46-(0)8-51760388
  info@yari.nu
  © Copyright 2017 . All Rights Reserved

  Search